پرش لینک ها

تمامی تابلوهای تبلیغاتی شهر تهران مجهز به کنتورهای هوشمند خواهند شد

در راستای مدیریت بار شبکه توزیع برق شهر تهران، تمامی تابلوهای تبلیغاتی پایتخت، مجهز به کنتورهای هوشمند خواهند شد.

تابلوهای تبلیغاتی
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری این شرکت با بیان این که تمامی تابلوهای تبلیغاتی شهر تهران در حال حاضر دارای لامپ های کم مصرف یا فوق کم مصرف هستند تاکید کرد: با هدف کاهش بار شبکه توزیع برق پایتخت در بخش تجاری، مقرر شده است مصرف برق تمامی تابلوهای تبلیغاتی به صورت مستمر، رصد و مصارف مازاد و غیراستاندارد احتمالی در این حوزه، تعدیل شود.

در همین راستا”محسن خوش صفت” از برگزاری هماهنگ مانور ضربتی پایش تابلوهای تبلیغاتی توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ خبر داد و گفت: با اجرای این مانور که طی یک روز به صورت ضربتی و با مشارکت گروه های ارزیاب از 22 منطقه برق پایتخت، اجرایی شد، تعداد و نوع لامپ های مورد استفاده، چگونگی تامین انرژی و میزان مصرف برق، لوازم اندازه گیری منصوبه و سامانه های خودکار مدیریت زمان روشنایی این تابلوها، ثبت و بررسی شد.

وی افزود: با تلاش کارشناسان این شرکت و به منظور کنترل هرچه بهتر مصرف برق این حوزه در ایام پیک بار، لوازم اندازه گیری بخشی از تابلوهای تبلیغاتی شهر تهران، هوشمند شده و بر اساس برنامه ریزی انجام شده به زودی تمامی این تابلوها به کنتورهای هوشمند نسل جدید، مجهز خواهند شد.

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.